Publikationer

Här kommer rapporter och analyser att presenteras, vi brukar dela upp dem i olika kategorier:

  • SIKA Rapport är vår huvudserie för utredningar m.m.
  • SIKA PM är en serie för mindre promemorior.
  • SIKA Statistik är vår serie för statistikpublikationer.

publikationer

Aktuella SIKA rapporter:

Den senaste undersökning från SIKA behandlar närhet, kommunikation och tillgänglighet inom tandvården. Rapporten behandlar tandvården specifik i Stockholm och är uppdelad efter stadsdelar och närområden. Fokus och avgränsning har varit placering, kommunikationsmöjligheter och service. Samarbetspartner har varit Tandläkare Stockholm och 1177.se.  Vi kommer även att publicera den slutgiltiga rapporten i pdf format för nedladdning.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com