Om SIKA

SIKA ska verka för att medborgarna i Sverige får goda rapporter om transporter och vård som är samhällsekonomiskt effektiva, hälsosamma och långsiktigt hållbara.

Vi på SIKA har tre huvudsakliga områden:

  • att ta fram utredningar, analyser och annan information
  • att utveckla analysmetoder
  • att ge råd och rekommendationer inom kommunikation, vård och hälsa

Vi arbetar med att analysera och presentera data och utarbeta beslutsunderlag. Vi vill förser aktörer med enkel och lättbegripliga analyser och rapporter på lokal nivå. Vi strävar efter att fortsätta utvecklas som en modern blogg inom vårt verksamhetsområde. Vi ska även bidra till att ta fram kvalificerat och relevant underlag för våra läsare på nationell nivå.

 

Om sika

 

PS.

Tack till Wpsyd som hjälper oss med webbhotellet!

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com