Statistik

SIKA tillhandahåller, utvecklar och publicerar statistiken. I menyn ovan kan du läsa om de statistiska undersökningar som vi tagit fram och ansvarar för. Nedan presenterar vi ett aktuellt resultat från något av de olika statistikområdena.

 

Statistik